Khu nhà ở thương mại dịch vụ Sabinco Tương Bình Hiệp

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT TỈ LỆ 1/500 KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SABINCO TƯƠNG BÌNH HIỆP

PHƯỜNG TƯƠNG BÌNH HIỆP – TP THỦ DẦU MỘT – TỈNH BÌNH DƯƠNG

(Đăng ngày: 20/01/2020)